นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์ )ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคุณเกวลิน ตั้งเบญจผล นำน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย มามอบให้กับโรงพยาบาลกงไกรลาศ

0
21

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 64 เวลา 9.00 น. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์ )ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคุณเกวลิน ตั้งเบญจผล นำน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย มามอบให้กับโรงพยาบาลกงไกรลาศ

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีน โดยมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ พร้อมคุณหทัยนุช ภู่เพ็ง หัวหน้าพยาบาล ผู้รับมอบ