“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางการรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน!!

0
6

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางการรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน!!

วานนี้ (วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564) เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับข้อเสนอจากนายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา /รองประธานสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา ได้หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีว่าการกระทาวงพาณิชย์ ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการพักชำระหนี้

สำหรับรายละเอียดของการขอความช่วยเหลือข้างต้น คือ การเสนอให้มีการจัดโครงการฟื้นฟูอาชีพ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร โดยพักชำระหนี้เงินต้น และชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################