นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางจินดารัตน์เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ลงพื้นที่พาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลับแล

0
41
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางจินดารัตน์เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ลงพื้นที่พาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลับแล
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น
นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางจินดารัตน์เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ลงพื้นที่พาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลับแล ดังนี้
1.บ้านพระยาสุรสีห์
2.วัดเจดีย์คีรีวิหาร
3.เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
4.บ้านเลอลับแลง
5.วัดท้องลับแล
6.วันดอนสัก
7.ประตูเมืองลับแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลับแลและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะต่อยอดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลับแลสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลับแลร่วมต้อนรับ

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)