พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน. จังหวัด ช.พ .(ท.) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจแนะนำโรงงาน เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
28

เมื่อ 1 ก.ค.64, 1300 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน. จังหวัด ช.พ .(ท.) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ตามคำสั่ง 1551/2564 ลง 27 พ.ค.64 ลงพื้นที่ตรวจแนะนำโรงงาน เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ บริษัทเหิงฟง จำกัด หมู่ที่ 11 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จว.ช.พ. ภายใต้การอำนวยการของ
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ช.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ. พบว่าแรงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด/ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย แบะมีแอลกอฮอร์/แจลล้างมือ ในการนี้ ได้สุ่มคัดกรองค้นหาแรงงานที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ จำนวน 5 คน และแนะนำให้ดูแลความสะอาดที่พักอาศัยของคนงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่ ต่อไป