นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว ลุยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

0
16

นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว ลุยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย นางอำภา บรรณสาร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสระแก้ว นายไชยยา จักรสิงห์โต สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และนายบุรินทร์ ล่วงเขต ปลัดอำเภองานป้องกัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 2 จุด
1. จุดตรวจบริเวณสี่แยกบ้านแก้ง ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 ตำบลบ้านแก้ง
2. จุดตรวจบริเวณสี่แยกบ้านน้ำซับ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 359 ตำบลสระขวัญ
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว