ชมคลิป ดร ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น

0
24

 

ดร ถาวร ทันใจ
รองอธิบดีกรมประมง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำ