ดร ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ภูมิใจความยั่งยืนของอุตสาหกรรมประมงไทยในตลาดโลก

0
18

ดร ถาวร ทันใจ
รองอธิบดีกรมประมง ภูมิใจความยั่งยืนของอุตสาหกรรมประมงไทยในตลาดโลก
ที่ส่งเสริมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่สู่ตลาดโลก