ชมคลิป ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

0
20

 

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” สนับสนุนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพคนไทยโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ล่าสุด นายสังขพงศ์ ชมภู ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มณฑล RC นครสววรค์ บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทนมอบอาหาร จำนวน 340 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนรับมอบ
ทั้งนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป( เสียงสัมภาษณ์แพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯนายสังขพงศ์ ชมภู ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มณฑล RC นครสววรค์ บมจ. ซีพี ออลล์ )