สิงโตมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนโกรกพระ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท

0
72

#สิงโตมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนโกรกพระ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท

🟣วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ โดย ไลออน ดร. ผกาพรรณ. ฮั่นตระกูล นายกสโมสรฯพร้อมด้วยเหรัญญิก เลขาธิการ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ระดับละ1 ทุนๆละ500 บาท เป็นเงิน 3000 บาท ในการนี้ได้เชิญนายอำเภอโกรกพระ และสาธารณสุข อำเภอโกรกพระ ซึ่งไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน. ร่วมมอบทุน👍