“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด!!

0
15

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด!!

วันนี้ (วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 35/2564 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับประเด็นในการประชุม อาทิ การรายงานสถานการณ์ COVID – 19 ในภาพรวมของจังหวัดสงขลา ข้อมูลสถิติการบังคับใช้กฎหมาย (ไม่สวมหน้ากาก ลักลอบเล่นการพนัน) ข้อเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 การประเมินโรงเรียนเพื่อพิจารณาเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite เป็นต้น โดยสามารถติดตามรายละเอียดสำคัญ ๆ ได้จากการแถลงข่าวความเคลื่อนไหว COVID – 19 ในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 13.30 น.ทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################