“กรมบังคับคดีเร่งเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์!!

0
23

“กรมบังคับคดีเร่งเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์!!

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น กรมบังคับคดีเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ร่วมกับกลุ่มบริษัท สินเชื่อลิสซิ่ง/เช่าซื้อ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้เจรจากันด้วยความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะทำให้ลูกหนี้ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเป็นการลดหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ทำให้ลูกหนี้มีโอกาสชำระหนี้ในวงเงินที่ลดลง เป็นการลดปัญหาความเดือดร้อน และไม่ต้องถูกบังคับคดี ซึ่งผลดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการสามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ จำนวน 64 เรื่อง ทุนทรัพย์ 26,428,049.58 บาท

ทั้งนี้ กรมบังคับคดี กำหนดจัดโครงการบังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ร่วมกับบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินจากสินเชื่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยได้ที่ กรมบังคับคดี และสำนัก งานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี ที่ www.led. go.th โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  0 2881 4840 ,0 2887 5072 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

#############################