“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางการรับข้อเสนอแนะ!!

0
25

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางการรับข้อเสนอแนะ!!

(ชมคลิป)

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า)นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับข้อเสนอจาก สมาคมผู้บริโภคสงขลา นำโดย นายเริงชัย ตันสกุล นายกสมาคม ฯ และสมาชิก รวม 5 คน

สำหรับสาระสำคัญของข้อเสนอข้างต้น คือ การชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วมทำความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) จะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านยา เนื่องจากสัดส่วนการพึ่งพิงนำเข้ายาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศลดลง เป็นต้น ซึ่ง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และหรือข้อเสนอแนะ เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################