นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ประธานรัฐสภา และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย มามอบให้ ด่านตรวจโควิด อ.บ้านด่านลานหอย

0
50

17 มิถุนายน 64 เวลา 10.00 น นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ประธานรัฐสภา และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย มามอบให้ ด่านตรวจโควิด อ.บ้านด่านลานหอย โดยมี นายอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ รับมอบ จุดที่ 2 มอบให้เทศบาลตำบลบ้านด่านลานหอย โดนมีนายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย นายยกเทศมนตรี รับมอบ และจุดที่ 3 มอบให้อำเภอบ้านด่านลานหอย โดยมีนายอุทิศ คงรอด นายอำเภอ รับมอบ