นายอำเภอลับแล ปิ๊งไอเดียใหม่ หาทางช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนเนื่องจากปลูกบนภูเขาสูงเตรียมศึกษาการขนส่งทุเรียนทางสลิง

0
29

นายอำเภอลับแล ปิ๊งไอเดียใหม่ หาทางช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนเนื่องจากปลูกบนภูเขาสูงเตรียมศึกษาการขนส่งทุเรียนทางสลิง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล ลงพื้นที่ศึกษาการขนส่งทุเรียนทางสลิง เนื่องจากทุเรียนปลูกบนภูเขาสูง ต้องใช้สลิงขนเข่งทุเรียนข้ามดอยหรือระหว่างดอย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมล้งหรือโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง)และตลาดรับซื้อผลไม้ตำบลแม่พูล เพื่อเพื่อตรวจติดตาม กำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ซึ่งได้กำหนดมาตรการสำหรับสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) และตลาดผลไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกำนันตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)