เทศบาลนครนครสวรรค์ปล่อยปลาคาร์ปเพิ่มธรรมชาติและความสวยงามในคลองญวนชวนรักษ์

0
13

เทศบาลนครนครสวรรค์ปล่อยปลาคาร์ปเพิ่มธรรมชาติและความสวยงามในคลองญวนชวนรักษ์

วันอังคารที่ 15 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ที่คลองญวนชวนรักษ์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกันปล่อยปลาคาร์ปเพิ่มเติมอีก จำนวน 3,000 ตัว ลงในบ่อปลาด้านหน้าน้ำตก คลองญวนชวนรักษ์

ทั้งนี้ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์ยังคงมีการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะญวนเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน และสถานที่ออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งภายในตัวเมืองนครสวรรค์ ทั้งการจัดทำทางเดิน ที่นั่ง การติดตั้งระบบพลังงานสะอาด การเลี้ยงปลาคาร์ป และในอนาคตอาจมีการตกแต่งผนังเขื่อนให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

“คลองญวนชวนรักษ์”
คลองและพื้นที่บริเวณเกาะ(ญวน)นี้ เป็นพื้นที่และลำน้ำที่รับน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้นส่วนหนึ่งจึงมีความเกี่ยวข้องกับแนวทางของเทศบาลนครนครสวรรค์ในการรณรงค์ เชิญ(ชวน)ให้ประชาชนร่วมกันเห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุ(รักษ์)สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ