พื้นที่ชายแดน บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ชาวบ้าน เข้มงวด ตรวจคน การเข้าออก ในหมู่บ้าน

0
23

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ชายแดน บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ชาวบ้าน เข้มงวด ตรวจคน การเข้าออก ในหมู่บ้าน
หลังจากบ้านยะพอพบผู้ป่วย โควิด ติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 ราย
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ สั่งการให้ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง ร่วมประชุมกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดขอวเขื้อโรคติดต่อไวรัส โควิด – 19
ณ โรงเรียน บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ ร่วมประขุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข ตำรวจภูธรพบพระ ตำรวจตระเวนชายแดน 346 กองร้อย อส.อ.พบพระ ที่ 9ผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านยะพอ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านยะพอ ชี้แจงว่าสถานการณ์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้ตามลำดับ เนื่องจาก ผู้ที่ติดเชื้อได้ทำการกักตัวเองก่อนหน้าที่จะมีการตรวจพบเชื้อ และผลการตรวจผู้ใกล้ชิดมีผลเป็นลบทุกราย จึงให้ทำการกักตัวที่บ้าน

ว่าที่ ร.ท.สุพจน์ อาริยะรุ่งโรจน์
ผู้ใหญ่บ้านยะพอ กล่าวว่า
ในหมู่บ้านมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจำนวน 1 คน ติดมาจากต่างจังหวัด ขณะนี้รักษาอยู่ ที่โรงพยาบาลพบพระ
ผลการตรวจผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยผลผลเป็นลบไม่พบ
ผู้ติดเชื้อเพิ่ม
และในช่วงนี้ ทั้งหมู่บ้านยะพอได้มีการตรวจคนเข้าออกในหมู่บ้านอย่างเข้มข้น
ในส่วนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือดี และการป้องกันการแพร่ระบาดของครูวิต 19
ประชาชนส่วนมากจะปิดประตูบ้าน อยู่ภายในบ้าน ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ covid 19 ภายในหมู่บ้านอาจจะเงียบๆกว่าเดิมมาก
ดร.สุวิชชาภรณ์ ชนิลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะพอ
กล่าวว่า
โรงเรียนบ้านยะพอมี
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 441คน
ทราบข่าวจาก
ผู้ใหญ่บ้าน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ทางคณะครูโรงเรียน ผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยะพอ ได้ประชุมปรึกษาหารือแล้ว ว่า ทางโรงเรียน
อยากให้เด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค ทางโรงเรียน ได้ให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน ไปก่อน 14 วัน โดย
อนุบาล 2 ให้ฝึกการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบในด้านร่างกายของตน ฝึกการควบคุมอารมณ์ และเตรียมความพร้อมที่จะอยู่รวมกันกับผู้อื่น
อนุบาล 3 ทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนมา ผู้ปกครองหมั่นซักถามและช่วยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว และให้บันทึกเป็นภาพวาด หรือถ้าเขียนได้ก็ให้ฝึกเขียน วันละ 1 กิจกรรม เพื่อเตรียมมาส่งคุณครูในวันที่สามารถมาโรงเรียนได้
ป.1-ป.3 ใช้การสื่อสารผ่านครูประจำชั้น กับผู้ปกครอง ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ โดยครูประจำชั้นจะแจ้งงานที่นักเรียนจะต้องทำส่ง
ป.4-ป.6 ใช้การสื่อสารผ่านทางเฟส,ไลน์ โดยให้นักเรียนทำชิ้นงาน คนละ1 ชิ้นงานมาส่ง และให้นักเรียนบันทึกขั้นตอนการทำชิ้นงานลงในสมุดด้วย โดยครูประจำชั้นจะประสานไปทางกลุ่มไลน์แต่ละห้อง
ม.1-ม.3 ใช้การสื่อสารผ่านกลุ่มเฟส ไลน์ที่คุณครูประจำชั้นตั้งขึ้น โดยคุณครูจะชี้แจงงาน และการเรียนรู้ต่าง ๆ และส่งงานทางออนไลน์
งานพิเศษจาก ผอ.ให้ชั้น ป.1-ม3 บันทึกความดีทุก ๆ วัน อย่างน้อยวันละ 1 ความดี
เน้นย้ำว่าผู้ปกครองไม่ควรพาบุตรหลานของตนออกนอกพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานนี้จะใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สุดท้าย ฝากเป็นกำลังใจ ส่งกำลังใจ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน บ้านยะพอ
เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ชวลิต วิกุลชัยกิจรายงาน