นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกกระชายขาว สู้ภัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
29

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยนายราเยส ราย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกกระชายขาว สู้ภัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช บ้านนาตอ ม.16 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว