“เด็กไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก”

0
106
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“เด็กไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก”

👇(ชมคลิป)👇

หุ่นยนต์ครูเสมือนมนุษย์ AI เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เด็กไทยเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้นสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักร AI ในรูปแบบต่าง ๆ สู่การอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับ มนุษย์โลก

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศธจ.สุรินทร์
#ปัญญาประดิษฐ์ #หุ่นยนต์ AI
#ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้
เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน🇹🇭
โปรดติดตามต่อไป…