กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการรับมือ COVID-19 แก่ 8 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

0
34
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการรับมือ COVID-19 แก่ 8 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, นายปรัชญา ศรีใจ หัวแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ ,นางจันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมมอบงบประมาณจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้ร่วมระดมงบประมาณสนับสนุนมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครันสำหรับการรักษาผู้ป่วย และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงวิกฤตอยู่ขณะนี้
โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานได้มีการมอบงบประมาณสนับสนุนสำหรับใช้ในปฏิบัติการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ 3 โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1.โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จำนวน 200,000 บาท โดยมี ทพญ. สุชาดา ทวีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
2.โรงพยาบาลแม่แตง จำนวน 200,000 บาท โดยมี นพ.สมศักดิ์ โอภาสตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง เป็นผู้รับมอบ
3.โรงพยาบาลแม่ออน จำนวน 200,000 บาท โดยมี นพ.สมพล นามวงษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน เป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 5 ตู้ ให้แก่ โรงพยาบาลสันทราย, โรงพยาบาลสวนปรุง ,สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, โรงพยาบาลฮอด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมมอบเสากดเจล จำนวน 24 ชุด ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปส่งมอบต่อ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป