รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

0
7
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะประกอบด้วย นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัด รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์และ และทีมงาน รวมทั้งสมาชิก “ชมรมปันรัก” ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ นายอนันต์ หอยศรีจันทร์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ม.1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง , มีสุขภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ , ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการเข้าห้องน้ำ , มีความอ่อนแรงของกำลังมือแขนให้ขา โดยเป็นการเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพร้อมทั้งได้นำต้นไม้ทั้งไม้ผลยืนต้นและพืชผักสวนครัวที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ผลไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)