กะเหรี่ยงขนลูกฟักทองเป็นตันมอบผ่านผู้ว่าไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยฯประกอบอาหารให้บุคคลากรทางการแพทย์ทีป้องกันช่วยโควิด19

0
10

กะเหรี่ยงขนลูกฟักทองเป็นตันมอบผ่านผู้ว่าไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยฯประกอบอาหารให้บุคคลากรทางการแพทย์ทีป้องกันช่วยโควิด

เมื่อเวลา 08.00น.วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบลูกฟักทองจำนวน 1 ตัน จากนายวินัย กรึงไกร ประธานศูนย์เรียนรู้ วิถีชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบนแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมชาวบ้านกะเหรียงตำบลแก่นมะกรูด ได้นำลูกฟักใสรถกระบะจำนวน 1 ตัน เพื่อส่งมอบผ่านยังผู้ว่าราขการจังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารต่าง ๆ เป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฎิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเอไวรัสโคโรนา2019 และผู้ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
โดยมีนางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง หัวหน้าศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมทีมวันโฮม ของ พมจ.เข้าร่วมพิธีส่งลูกฟักทองจำนวน 1 ตัน ดังกล่าว
//////////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี