นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย น.ส บังอร แฉล้มลอย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยมลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายใบตองตานี ณ ไร่พรทิพา

0
30

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 15.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และนางสาวบังอร แฉล้มลอย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายใบตองตานี ณ ไร่พรทิพา ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยนายสมพงษ์ เรียบร้อย เป็นเจ้าของสวน ซึ่งได้รวบรวมใบตองพันธุ์ตานีหม้อ จากสมาชิก จำนวน 10 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 150 ไร่ ไปจำหน่ายที่โรงงานเขตบางนา และสาธุประดิษฐ์ โดยโรงงานรับซื้อเป็นมัด ๆ ละ 4.20 กิโลกรัม ราคามัดละ 40 บาท เดือนละประมาณ 10 ตัน เพื่อจัดส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน และอเมริกา
ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ปริมาณความต้องการใบตองน้อยลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดส่งใบตองตานีไปจำหน่ายให้โรงงานดังกล่าวได้
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทาง การตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อจะได้จัดจำหน่ายใบตองได้เพิ่มมากขึ้นต่อไป