นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่รับสมัครร้านอาหารธงฟ้า (หนูณิชย์) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวชามโต

0
10

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนวรรณ ชินชัยวุธ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นายสรายุทธ แจ่มจิราศัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่รับสมัครร้านอาหารธงฟ้า (หนูณิชย์) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวชามโต เลขที่ 195 ม.9 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อช่วยลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ และสร้างการรับรู้/เป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคให้ทั่วถึงในพื้นที่ต่อไป