ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง จะพาไปชม ฟิชเชอรี่ ชอป ตลาดขายสินค้าออนไลน์ยุค New Normal ของกรมประมง

0
25

 

 

 

วันนี้ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง จะพาไปชม ฟิชเชอรี่ ชอป ตลาดขายสินค้าออนไลน์ยุค New Normal ของกรมประมง ที่เป็นสื่อกลางให้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรสู่ผู้บริโภคโดยตรง เราไปชมกันเลยครับ