นางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 วันแรก

0
33

 

นางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 วันแรกเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกคน และลดการเจ็บป่วยรุนแรงการเสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้พี่-น้อง ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น ภายใต้ชื่อว่า “คนคอนหวัน รวมพลังถลกแขนเสื้อ รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อเรากลับไปใช้ชีวิตปกติ” เอามาฟังเสียงของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หลังจาก ฉีดวัคซีน