กลุ่มการเมืองวิถีใหม่จัดประชุมสัมมนาที่นครสวรรค์ประสบความสำเร็จ

0
68

กลุ่มการเมืองวิถีใหม่จัดประชุมสัมมนาที่นครสวรรค์ประสบความสำเร็จ


เมื่อเวลา 10.00 น. วันอาทิตย์ที่ 6. มิถุนายน. 2564. ณ ห้องประชุมสโมสรค่ายจิรประวัติ มทบ.31 มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเมืองวิถีใหม่ โดยมีสมาชิกจากกลุ่มการเมืองวิถีใหม่จ.นครสวรรค์ และสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิงเข้าร่วมประชุม รวม 45 คน โดยมีคณะวิทยากร ประกอบด้วย. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา (สว) หมายเลข 20 จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน. วุฒิสภา. ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ 4 ภาค. พลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี. และท่านบรรหาญ บุญเขต อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา. ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมการเมืองวิถีใหม่ วุฒิสภา
กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย นายเสนอศักดิ์. พุ่มอารี. หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภาเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ. เป็นผู้ดำเนินการ
ทั้งนี้สรุปใจความจากคณะวิทยากร. คือ การเมืองวิถีใหม่ ประชาชนต้องคิดใหม่ทำใหม่ ประชาชนต้องเข้มแข็ง แข็งแรงถึงจะเอาชนะเบื้องบนได้ ถ้าประชาชนไม่ร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก การเมืองวิถีใหม่ต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง. เป็นการเมืองที่บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ สุจริตไม่คอรัปชั่น ซึ่งถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบต.) ขอให้ผู้สมัคร และประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง.
การประชุมครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี ได้ทั้งความรู้. ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทีมงานผู้ดำเนินงาน ขอขอบพระคุณนาวาเอก(พิเศษ) อำนวย. ปานทรัพย์. ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิงและคณะ ขอบคุณคณะเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่จ.นครสวรรค์. ขอบคุณค่ายจิรประวัติ มทบ.31 ขอบคุณชมรมคนรักหนองปลิงที่สนับสนุนเครื่องเสียง. ขอบคุณผู้บริจาคเงินมาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใดขออภัยไว้. ณ. โอกาสนี้