จ.ประจวบฯ คลัสเตอร์ใหม่โรงงานไก่สดหัวหิน พนักงานติดโควิด 35 คน

0
31
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าว – ข่าว –คลัสเตอร์ใหม่โรงงานไก่สดหัวหิน พนักงานติดโควิด 35 คน

วันที่ 5 มิถุนายน นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคโควิด-19 วันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ที่โรงงานแปรรูปไก่สด บริษัทสุรชัย โพลทรี่ ฟู้ดส์ จำกัด หมู่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน มีผู้ติดเชื้อโควิดจากแผนกล้วงเครื่องในไก่ 35 คน เป็นแรงเมียนมา 29 คน แรงงานไทย 6 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,748 คน มีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 195 ราย สำหรับโรงงานแปรรูปไก่สดดังกล่าว มีพนักงานทั้งหมด 285 คน พนักงานคนไทยประจำสำนักงาน 30 คน แรงงานคนไทยรายวัน 32 คน แรงงานเมียนมารายวัน 223 คน มี 3 แผนก แผนกไก่เป็น 65 คน แผนกตัดแต่ง มี 90 คน มี 8 ไลน์การผลิต แผนกคลังสินค้า 15 คน แผนก office 30 คน แผนกช่างและอื่นอีก 6 คน ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 มีประวัติเดินทางมาจาก จ.เพชรบุรี ต่อมามีการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด 41 คน ผลพบเชื้อจำนวน 35 คนขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหิน
นายแพทย์สุริยะ กล่าวว่าจากการสอบสวนโรคยืนยันว่าหลังจากพนักงานแผนกล้วงเครื่องในไก่ติดเชื้อโควิด-19 จะ ไม่มีปัญหาการปนเปื้อนในเนื้อไก่ จากนั้นกำหนดมาตรการนำแรงงานทั้งหมดเข้ากักตัวในบริเวณของโรงงาน 14 วัน แต่ให้พนักงานที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยสามารถทำงานได้ โดยมีระบบการป้องกันอย่างเข้มงวดตลอดเวลา มีการจัดที่พักแยกตามแผนกที่ทำงาน เพื่อกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อข้ามแผนก มีการทำแผงกันพลาสติกแบ่งบนโต๊ะอาหารตามแนวทางที่กำหนด นอกจากนั้นผู้เกี่ยวข้องภายในโรงงานต้องติดตามว่าพนักงานรายใดมีไข้ หรืออาการโรคทางเดินหายใจ หากพบให้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลหัวหินทันที
“ขณะที่จังหวัดประจวบฯได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 แล้ว 5,600 โด๊ส เพื่อบริการฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน มีทั้งวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า และซิโนแวค โดยกระจายวัคซีนไปให้โรงพยาบาลชุมชน( รพช.) ทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อ.หัวหิน 1,170 โด๊ส อ.ปราณบุรี 1,080 โด๊ส อ.เมือง 970 โด๊ส อ.สามร้อยยอด 490 โด๊ส อ.กุยบุรี 150 โด๊ส อ.ทับสะแก 330 โด๊ส อ.บางสะพาน 840 โด๊ส และ อ.บางสะพานน้อย 570 โด๊ส และล่าสุดจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมอีก 8,500 โด๊ส โดยได้รับการยืนยันจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงพยาบาลชุมชน ฉีดให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพ์หมอพร้อม ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก และเวปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ทุกโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดเดิมในวันที่ 9 มิถุนายนจะต้องรอวัคซีนรอบใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งกำหนดฉีดในวันที่ 14 มิถุนายน ส่วนบุคลที่พิการทางสายตาและผู้พิการอื่นจัดอยู่ในบุคคลความเสี่ยงน้อย ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอประจวบพร้อม.
อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบฯ
วันที่ 5 มิถุนายน นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.ประจวบฯวันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ที่โรงงานแปรรูปไก่สด บริษัทสุรชัย โพลทรี่ ฟู้ดส์ จำกัด หมู่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน มีผู้ติดเชื้อโควิดจากแผนกล้วงเครื่องในไก่ 35 คน เป็นแรงเมียนมา 29 คน แรงงานไทย 6 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,748 คน มีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 195 ราย สำหรับโรงงานแปรรูปไก่สดดังกล่าว มีพนักงานทั้งหมด 285 คน พนักงานคนไทยประจำสำนักงาน 30 คน แรงงานคนไทยรายวัน 32 คน แรงงานเมียนมารายวัน 223 คน มี 3 แผนก แผนกไก่เป็น 65 คน แผนกตัดแต่ง มี 90 คน มี 8 ไลน์การผลิต แผนกคลังสินค้า 15 คน แผนก office 30 คน แผนกช่างและอื่นอีก 6 คน ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 มีประวัติเดินทางมาจาก จ.เพชรบุรี ต่อมามีการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด 41 คน ผลพบเชื้อจำนวน 35 คนขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหิน
นายแพทย์สุริยะ กล่าวว่าจากการสอบสวนโรคยืนยันว่าหลังจากพนักงานแผนกล้วงเครื่องในไก่ติดเชื้อโควิด-19 จะ ไม่มีปัญหาการปนเปื้อนในเนื้อไก่ จากนั้นกำหนดมาตรการนำแรงงานทั้งหมดเข้ากักตัวในบริเวณของโรงงาน 14 วัน แต่ให้พนักงานที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยสามารถทำงานได้ โดยมีระบบการป้องกันอย่างเข้มงวดตลอดเวลา มีการจัดที่พักแยกตามแผนกที่ทำงาน เพื่อกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อข้ามแผนก มีการทำแผงกันพลาสติกแบ่งบนโต๊ะอาหารตามแนวทางที่กำหนด นอกจากนั้นผู้เกี่ยวข้องภายในโรงงานต้องติดตามว่าพนักงานรายใดมีไข้ หรืออาการโรคทางเดินหายใจ หากพบให้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลหัวหินทันที
“ขณะที่จังหวัดประจวบฯได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 แล้ว 5,600 โด๊ส เพื่อบริการฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน มีทั้งวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า และซิโนแวค โดยกระจายวัคซีนไปให้โรงพยาบาลชุมชน( รพช.) ทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อ.หัวหิน 1,170 โด๊ส อ.ปราณบุรี 1,080 โด๊ส อ.เมือง 970 โด๊ส อ.สามร้อยยอด 490 โด๊ส อ.กุยบุรี 150 โด๊ส อ.ทับสะแก 330 โด๊ส อ.บางสะพาน 840 โด๊ส และ อ.บางสะพานน้อย 570 โด๊ส และล่าสุดจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมอีก 8,500 โด๊ส โดยได้รับการยืนยันจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงพยาบาลชุมชน ฉีดให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพ์หมอพร้อม ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก และเวปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ทุกโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดเดิมในวันที่ 9 มิถุนายนจะต้องรอวัคซีนรอบใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งกำหนดฉีดในวันที่ 14 มิถุนายน ส่วนบุคลที่พิการทางสายตาและผู้พิการอื่นจัดอยู่ในบุคคลความเสี่ยงน้อย ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอประจวบพร้อม.
อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบฯ