สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ นำโดยนายกสโมสรฯ ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรฯ

0
78

สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ นำโดยนายกสโมสรฯ ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรฯ

เข้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพร นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน และการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์อีกหนึ่งสมัย และร่วมแสดงความยินดีกับนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์