เลขาฯเอ็ม อิทธิพล ศรีสองสม เลขาอดีตประธานรัฐสภา พร้อมด้วย นายวราทิต ไชยนันนท์ประธานกลุ่มพลเมืองร่วมไจจังหวัดตาก มอบสิ่งของและให้กำลังใจ บ้านวาเล่ย์เหนือหมู่บ้านแนวชายแดน อ.พบพระ

0
15
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เลขาฯเอ็ม อิทธิพล ศรีสองสม
เลขาอดีตประธานรัฐสภา พร้อมด้วย นายวราทิต ไชยนันนท์ประธานกลุ่มพลเมืองร่วมไจจังหวัดตาก มอบสิ่งของและให้กำลังใจ บ้านวาเล่ย์เหนือหมู่บ้านแนวชายแดน อ.พบพระ

เมื่อวันที่3มิ.ย.2564
นายอิทธิพล ศรีสองสม (เลขาฯเอ็ม)เลขาท่านยงยุทธ ติยะไพรัตน์ อดีตประธานรัฐสภา เลขาฯกลุ่มพลเมืองร่วมใจ ร่วมกับนายวราทิต ไชยนันทน์ ประธานกลุ่มพบเมืองร่วมใจจังหวัดตากลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจฝ่ายปกครอง อสม.ชายแดนบ้านวาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก และมอบอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมหน้ากากอนามัยใช้หมู่บ้านที่ใด้ผลกรทบ
จากการปิดหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
ชายแดนไทย บ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก