นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตรแจกถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการ(ออมวันละบาท) ทั้ง 14 ชุมชน จำนวน 1078 ราย

0
6

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสลกบาตร ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการ(ออมวันละบาท) ทั้ง 14 ชุมชน จำนวน 1078 ราย เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องจากสถานณการณ์โควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนแต่ละครัวเรือนในปัจจุบัน และบริษัทเทสโก้โลตัสได้ให้การสนับสนุนร่วมกับกองทุนในครั้งนี้ด้วยอีก