พญาต่อ!!ร่วมมอบหน้ากากอนามัยนำ้ดื่มเพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์และผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิดโคโรน่า (COVID- 19)

0
17

พญาต่อ!!ร่วมมอบหน้ากากอนามัยนำ้ดื่มเพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์และผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิดโคโรน่า (COVID- 19)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่กรมแพทย์ทหารอากาศ เวลา 10.00 น. พลอากาศตรี ครรชิต วนิชย์ เลขานุการกองทัพอากาศและคณะร่วมกับ นายพสุวัชร์ วสุธนกรไพศาล ปธ.กก.บริษัท ทอมมอท จำกัด,นายฐาวสุเหม เลิศสุรสีห์(พญาต่อ )นายกสมาคมสื่อมวลชนดิจิทัล /เซเว่นเดย์นิวส์ออนไลน์, ดร.วัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ,นายพิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ปธ.กก. บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ,บริษัท KESTREL BIO SCIENCER จำกัด, คุณณัฐชรัตน์ ทวีโชติวรรัชต์ ผู้ไกล่เกลี่ยประจำของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรม,นางสาว ปทิตตา เดชาวรวัฒน์ และนางสาวแคทรียา อิงลิช มอบน้ำดื่ม ตรา ค็อป 6,000 ขวด,หน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ,อาหารกล่องและอาหารแห้ง โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ มารับมอบเพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์และบริการให้กับผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิดโคโรน่า ( COVID- 19 ) ณ กรมการแพทย์ทหารอากาศ