สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด แถลงผลการดำเนินการ ปี 2561 ประมาณการได้ผลกำไร 331 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาการเงินวิกฤติได้เพิ่มขึ้น
.
วันนี้ (19 ต.ค.61) ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา กรรมการและเลขานุการ และนายชลยุทธ เพ็งถา กรรมการและเหรัญญิก ร่วมแถลงผลการดำเนินการ ปี 2561
.
นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ชุดที่ 58 ดำเนินการบริหารงานภายใต้นโยบายหลัก “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุข” มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นสำคัญ แต่สหกรณ์ต้องเผชิญกับภาวะดอกเบี้ยสถาบันการเงินขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ต้นปี ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ จำเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามาทดแทน โดยไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และได้ดำเนินการสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในผลสำเร็จคือการระดมเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษทวีโชค ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ยอดเงินที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 140 ล้านบาท ทำให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ นำเข้ามาฝากกับสหกรณ์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ชำระเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินต่างๆได้มากขึ้น จนถึงเดือนกันยายน 2561 มีจำนวนหนี้ลดลงเหลือ 2,757 ล้านบาท
.
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวตอนท้ายว่า ขณะนี้ประมาณการผลกำไร ได้จำนวน 331 ล้านบาท คาดว่าในอนาคตสหกรณ์จะสามารถยืนบนขาของตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาการเงินวิกฤติได้เพิ่มขึ้น
.
นายโกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าว จังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน