“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อน!!

0
5

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อน!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือจาก ตัวแทนพ่อค้า – แม่ค้า นำโดย นายเจริญ แสงแก้ว กับพวก รวม 12 คน ขอให้เปิดตลาดนัดนาทวี (วันอังคาร) เนื่องจากปิดตลาดมาเกือบ 2 เดือน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน


ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

##############################