ตู้ปันน้ำใจช่วยคนไทย” ในยุคโควิด-19 จากครูและผู้ปกครองจังหวัดนครสวรรค์

0
37

“ตู้ปันน้ำใจช่วยคนไทย” ในยุคโควิด-19 จากครูและผู้ปกครองจังหวัดนครสวรรค์


เมื่อเวลา 12.00 น.วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 นางอัญชัญ เรียนมงคล ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เนื่องจากโรคโควิด-19 กำลังระบาดในรอบที่ 3 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งเรื่อง เศรษฐกิจ. การงานและการเงิน ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่ว จึงได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ใจดีให้ทำตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยทั่วไป
ทั้งนี้ไดรับความกรุณาจากผอ.วิวัฒน์. อนิวรรตกูล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด. นายก้านตอง เส็งเอี่ยยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม นายสถาพร อินทร์บรรลือ ข้าราชการบำนาญนางแฟรี่. ธีระวัฒนสิงห์ ข้าราชการบำนาญ. นายเฉลิม รอดหลง. ข้าราชการบำนาญโรงเรียนนครสวรรค์และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร. อาหารแห้ง น้ำดื่ม ขนม บะหม่กี่งสำเร็จรูปและอื่นๆ
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลการทบมารับสิ่งของจากตู้ปันสุขดังกล่าว ซึ่งตั้งอยูใกล้ประตู 4 โรงเรียนนครสวรรค์ ตลอดจนผู้ที่ต้องการจะบริจาคสิ่งของ. ติดต่อที่. ครูอัญชัญ โทร 089-8597959 และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบิจาคสิ่งของมาณโอกาสนี้