เขื่อนภูมิพล มอบข้าวกล่อง ขนม นม และ น้ำดื่ม ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0
57

เขื่อนภูมิพล มอบข้าวกล่อง ขนม นม และ น้ำดื่ม ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารเขื่อนภูมิพล นำโดย นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11, นายเกียรติชัย เปรมกมลวิจิตร หัวหน้ากองบริหาร, นายทศพล วงษ์ทน ช่างระดับ 10 กองบำรุงรักษาโยธา พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล มอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ขนม 100 ชิ้น นม 100 กล่อง และน้ำดื่ม 100 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก เพื่อส่งมอบให้แก่ ผู้ป่วยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม โดยมี นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)