“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จุดบ้านพักคนงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด !!

0
35

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จุดบ้านพักคนงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด !!

(ชมคลิป)

วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 08.30 น.จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ชุด ขุนด่าน กอ.รมน.จว.ประจวบคีรี ขันธ์ ร่วมกับ นายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอสามร้อยยอด,นายพเยา มีกลิ่น ปลัดอำเภอสามร้อยยอด,นายยุทธนา ชูจันทร์ ปลัดอำเภอสามร้อยยอด,นายณัฐภูมิ วงศ์พิพัฒนะกุล นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานประจวบคีรีขันธ์,นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตรา นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ สำนักงานจัดหางาน จว.ประจวบคีรีขันธ์, นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์,รตอ.เชิดชัย ภัคดีโชติ รอง.สว.ตม.ประจวบ คีรีขันธ์,พ.ต.ท.วิชาญ ยศชู รอง.ผกก.ป.สภ.สามร้อยยอด,ร.ต.อ.มนัส ชูยินดี รอง.สว.(ป)สภ.สามร้อยยอด,สอ.ณัฐพงษ์ อยู่บำรุง หน.ชุด ฉก.จงอางศึก,นายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ กำนันตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์, แพทย์ประจำตำบลศาลาลัย,เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

ได้เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมอำเภอสามร้อยยอด เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ที่บ้านพัก คนงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด

หลังจากนั้นเวลา 11.30 น.จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ
เจ้าหน้าที่ ชุด ขุนด่าน กอ.รมน.จว.ประจวบฯ
ร่วมกับ นายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอสามร้อยยอด,นายพเยา มีกลิ่น ปลัดอำเภอสามร้อยยอด,นายยุทธนา ชูจันทร์ ปลัดอำเภอสามร้อยยอด,นายณัฐภูมิ วงศ์พิพัฒนะกุล นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจวบคีรี ขันธ์,นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตรา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางาน จว.ประจวบคีรีขันธ์, นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงาน จว.ประจวบคีรี ขันธ์,รตอ.เชิดชัย ภัคดีโชติ รอง.สว.ตม.ประจวบ คีรีขันธ์,พ.ต.ท.วิชาญ ยศชู รอง ผกก.ป.สภ.สามร้อยยอด,ร.ต.อ.มนัส. ชูยินดี รอง.สว.(ป)สภ.สามร้อยยอด,สอ.ณัฐพงษ์ อยู่บำรุง หน.ชุด ฉก.จงอางศึก,นายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ กำนันตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์, แพทย์ประจำตำบลศาลาลัย,เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ที่เข้าทำงานในโรงงาน บริษัท สามร้อยยอดจำกัด โดยได้ลงตรวจพื้นที่บ้านพักอาศัยของชาวเมียนมาร์ ว่ามีผู้หลบหนีเข้าเมืองมาพักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านพักหรือไม่ และได้ทำการตรวจสอบพาสปอร์ต พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทสามร้อยยอดจำกัดจำนวน 403 คน จากการตรวจสอบ มีพาสปอร์ตอย่างถูกต้อง ไม่พบผู้กระทำความผิดการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#############################