อ.พบพระ พลังน้ำใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ประชาชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมบริจาค สิ่งของ ผ่าน นายอำเภอพบพระ ส่งต่อ พี่น้องประชาชน ที่ได้ผลกระทบโควิด-19บ้านวาเล่ย์เหนือ และหมู่บ้านที่ใด้ผลกระทบ

0
16

อ.พบพระ พลังน้ำใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”
ประชาชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมบริจาค สิ่งของ ผ่าน นายอำเภอพบพระ ส่งต่อ พี่น้องประชาชน ที่ได้ผลกระทบโควิด-19บ้านวาเล่ย์เหนือ และหมู่บ้านที่ใด้ผลกระทบ

บ้านวาเล่ย์เหนือ เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่ปิดการเข้าออก เป็นเวลา 14 วัน ในการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19
หลังจาก ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก ที่1599/2564ให้ปิด หมู่บ้านชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่4 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น
วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก อำเภอพบพระได้สิ่งรับของ ที่ พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ได้ร่วมกันบริจาค เช่นน้ำดื่ม พืชผัก มะละกอ อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง น้ำใจจาก พี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมนำสิ่งของจากพี่น้องประชาชน และ ถุงยังชีพ จากกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ไปมอบ ให้ประชาชน ณจุด สกัดคัดกรอง การแพร่ระบาด covid 19 บ้านวาเล่ย์เหนือ
และขนาดเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบล วาเล่ย์ ได้ มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชน
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
กล่าวว่า
ต้องขอบคุณ พี่น้องประชาชน ที่ได้ รวม น้ำใจ มอบสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโคววิด19 ในครั้งนี้
โดยมีพื้นที่ 3 ตำบล ตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลรวมไทยพัฒนา
ยอดที่ ผู้ ติดเชื้อ จำนวน 7ราย
โดยสิ่งของดังกล่าว ส่วนหนึ่ง มอบให้กลับบ้านวาเล่ย์เหนือ และ มอบให้กับ ประชาชนที่เดือดร้อนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งตำบลรวมไทยพัฒนา
ฝากถึงพี่น้องประชาชน ให้สวมแมส ทิ้งระยะห่าง และช่วยกัน ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid-19
โดยในวันนี้ ลุงแก้วชาวบ้านพบพระ ผู้พิการทางสายตา ตาบอดทั้งสองข้าง มองไม่เห็น
มีอาชีพขายลอตเตอรี่ โดยนั่งขาย หน้า ธกส สาขาพบพระ ได้ว่าจ้าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง (โดยมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เก็บเงิน)เพื่อ นำสิ่งของ ที่ตนซื้อมา มามอบให้กับ ท่านนายอำเภอพบพระ เพื่อส่งต่อ พี่น้องชาวบ้านวารีเหนือ ลุงแก้วบอกว่า อยากไปส่งด้วยตนเองแต่มันไกลตนเองตาบอดด้วยก็ถือโอกาสฝากสิ่งของผ่านท่านนายอำเภอไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านวาเล่ย์เหนือ และฝากส่งกำลังใจและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบ้านวาเล่ย์เหนือให้สู้และผ่านวิกฤต โควิดนี้ ทุกๆคน ลุงแก้วจะเป็นกำลังใจให้
ในส่วนของ สถานีตำรวจภูธรพบพระ
พ.ต.อ.สุรินทราดิษฐ ทิพย์เจริญ
ผกก.สภ.พบพระ
ได้ดำเนินการ ร่วมตรวจเข้ม แรงงานต่างด้าว เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมี รถสายตรวจ เคลื่อนที่ และตั้งจุดสกัดกั้น โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโควิช- 19
นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านวาเล่ย์เหนือ

ฝากขอบคุณ แทนพี่น้องประชาชน บ้านวาเล่ย์เหนือ ที่พี่น้องประชาชน บริจาคสิ่งของ ให้กับชาวบ้าน วาเล่ย์เหนือ ตลอดจนขอบคุณกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน
ช่วงนี้ชาวบ้าน วาเลนเหนือ ปฏิบัติตามคำสั่ง จังหวัดตากแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 โดยไม่มีการเข้าออก ในหมู่บ้าน เว้นระยะห่าง ทางสังคม อยู่บ้านตนเอง
และสภาพจิตใจ อย่างเข้มแข็ง ที่ได้กำลังใจและความห่วงใยจากพี่น้องประชาชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน