อสม.วัดไทรออกรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

0
18

อสม.วัดไทรออกรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่23พค.64 เวลา9.00น.อ นางลัดดา สิทธิการ ประธาน อสม. พร้อมด้วยสมาชิก อสม.ในหมู่บ้านการเคหะ ตำบลวัดไทรย์ รพ.สต.วัดไทรย์ อำเภอเมือง นครสวรรค์ รณรงค์เชิญชวน แนะนำชาวบ้านในชุมชน มาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
เรามาฟังเสียงนางลัดดา สิทธิการ ประธาน อสม.วัดไทร