อ.แม่สอด พระ “ไม่ทิ้งประชาชน”เป็นห่วง มอบ “แมส”หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ จุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด 19 บ้านหนองบัว

0
18

อ.แม่สอด พระ “ไม่ทิ้งประชาชน”เป็นห่วง มอบ “แมส”หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ จุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด 19 บ้านหนองบัว

วันที่21พ.ค64
เวลา11.00พระโลมมา. วิสารโทเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์สุวรรณวงษ์คีรี ต.แม่ปะ อ.แม่สอด
จ.ตาก
สนับสนุนจุดคัดกรองมอบนำ้ดื่ม และอาหารพร้องทั้ง แมส เยลล้างมือให้กับ
จุดคัดกรอง พี่น้องประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ผู้ใหญ่ปรีชา สอนแวว. อสม. ชรบ. เป็นผู้รับมอบ