โค้งสุดท้าย สินเชื่อประมง 10,300 ล้านบาท หมดเขต 25 พ.ค 2564 นี้

0
55

 

 

โค้งสุดท้าย สินเชื่อประมง 10,300 ล้านบาท หมดเขต 25 พ.ค 2564 นี้

โครงการ “สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง” วงเงินรวม 10,300 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ชาวประมงสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้ง โดยกรมประมงจะเปิดรับสมัครให้ชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563-25 พฤษภาคม 2564 นี้ กรมประมงจึงเชิญชวนชาวประมง ที่ขาดสภาพคล่อง อันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ และปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ได้เข้ามาร่วมในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง