เข้าพื้นที่เชียงราย กักตัว 14 วัน ต้องแสงดผลตรวจโควิด หรือกักตัวอยู่ที่บ้านของตนเอง

0
8
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เข้าพื้นที่เชียงราย กักตัว 14 วัน ต้องแสงดผลตรวจโควิด หรือกักตัวอยู่ที่บ้านของตนเอง
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 20 พ.ค.64 เชียงราย มีคำสั่งให้ประชาชนที่จะเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย จะต้องมีผลการตรวจโควิด-19 หรือด้วยวิธี RT PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดจาก กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ต้องกักตัว 14 วัน หากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเชียงราย ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ให้ปฎิบัติตามมาตรการหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย อย่างเคร่งครัด โดยคำสั่ง และมาตรการนี้ของจังหวัดเชียงราย ลงเมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 ให้รับทราบ และเป็นไปตาม พรบ.โรคติด ที่ได้ประกาศใช้ เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคติดโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย ให้กลับมาสู่สภาวะปกติ
/////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///// รายงาน /////////