ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ นครสวรรค์เขต 3 คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชน

0
12

ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ นครสวรรค์เขต 3 คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทาง สจ.อรรณพ ทาเอื้อ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ของตำบลหนองตางู หนองกรด ด่านช้าง บึงปลาทู เจริญผล ตาสัง และผญ.อำนาจ สุกัญญา ม.2 บ้านกระบวยทองใต้ ต.ระหาน สท.สถาพร วายุภาพ นายชิต ชาวโพงพาง ช่างฝีมือสนาม ชท โครงการส่งน้ำวังยางหนองขวัญ ลงพื้นที่พานายช่างกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงสำรวจพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำวังขอน ต.ระหาน เพื่อนำเครื่องจักรลงมาช่วยพี่น้องเกษตรกรลอกวัชพื่นที่ขวางทางน้ำ
โดยมีนายรณรงณ์ สิทธิเขตกร นายอำเภอบรรพตพิสัย มาร่วมในการสำรวจครั้งนี้ด้วย

เบื้องต้นสส.สัญญา ฯลฯได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เพื่อขอสนับสนุนเครื่องจักรมาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป