ฝ่ายปฎิบัติการเหมือง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ซ้อมแผนการตอบโต้ สถานการณ์ COVID-19 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2021

0
36

ฝ่ายปฎิบัติการเหมือง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ซ้อมแผนการตอบโต้
สถานการณ์ COVID-19 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2021

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ บริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการ ได้ทำการซ้อมแผนการตอบโต้สถานการณ์ COVID-19 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2021 เพื่อเป็นการยกระดับ และ เตรียมความพร้อม ในการรับสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล สปป.ลาว

การซ้อมแผนการตอบโต้สถานการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ กรณีที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ติดต่อกับเมืองหงสา และบริษัทฯได้ทำการจำลองสถานการณ์ปิดพื้นที่ (Lock Down Operation) เหมืองถ่านหิน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ที่เมืองหงสา และ เหมืองหินปูน ที่เมืองเงิน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของทั้งสองประเทศ ต่อไป

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Hongsa Power Company Limited