มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

0
17

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน 1,000 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบ ยังความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้