ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เยี่ยมเยียนพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย

0
7

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เยี่ยมเยียนพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ ชุมชนวัดศรีจอมเรือง และชุมชนวัดลี โดยจากการสำรวจพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 159 หลังคาเรือน สายไฟฟ้าเสียหาย เนื่องจากต้นไม้ใหญ่โค้นล้ม หักใส่ ในเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา หลังคาเรือนละ 1,000 บาท และได้เร่งสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกำลังทหารที่มีความชำนาญเร่งเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที พร้อมทั้งเร่งให้ผู้นำหมู่บ้านสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมและจัดหาอุปกรณ์เพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านที่เสียหาย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศบาลเมืองพะเยา ในการมอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งหมดแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผบกระทบจากวาตภัย บ้านเรือนพังเสียหาย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก