“นทพ. กับภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ นำกำลังพลร่วมขนส่งอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้ รพ.สนามบุษราคัม”

0
18

“นทพ. กับภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ นำกำลังพลร่วมขนส่งอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้ รพ.สนามบุษราคัม”

17 พฤษภาคม 2564 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) สั่งการให้ สำนักงานสนับสนุน ฯ (สสน. นทพ.) จัดกำลังพลร่วมปฏิบัติงานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการขนส่ง อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนต้องเข้าถึงการรักษา และอยู่ในความดูแลของแพทย์ได้ทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตที่อาจเกิดขึ้น และในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพในการรักษาสามารถดูแลผู้ป่วย และจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยไว้ที่บ้าน โดยผู้ติดเชื้อทุกคนจะได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง

พลเอก นเรนทร์ กล่าวว่า การจัดกำลังพลร่วมปฏิบัติภารกิจกับกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการักษาเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและทุกเหล่าทัพ ให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่ ระดมกำลังพลที่มีอยู่เข้าไปช่วยได้ทันที ทางด้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) จึงสั่งการให้ จัดกำลังพลร่วมปฏิบัติภารกิจทันทีเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ และควบคุมผลการปฏิบัติให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกมิติ รวมถึงให้ใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะยังคงสนับสนุนในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง รวมถึงเน้นย้ำให้กำลังพลระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะจัดกำลังพลร่วมปฎิบัติงานทุกวันจนกว่าจะจบภารกิจ!!

###############################