ปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี มอบเงินจำนวน 65,800 บาท สนับสนุนการซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน

0
18

 

ปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
และแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี มอบเงินจำนวน 65,800 บาท สนับสนุนการซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
เพื่อใช้เป็นรางวัลในการออกฉลากกาชาด จังหวัดปทุมธานี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
ตามที่นางกุลทรัพย์
ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี
และเหล่ากาชาด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจมอบให้กาชาด จว.ปทุมธานี” เพื่อหารายได้เป็นทุนในการทำกิจกรรมสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ยากไร้และดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ นั้น
ต่อมา วันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ชยุต
มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
พ.ต.อ.มาโนช
เคลือบวิจิตร
รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์
เดชโชติพิสิฐ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี ร่วมกันเป็นตัวแทนของตำรวจภูธรปทุมธานี และ
แม่บ้านตำรวจ จังหวัดปทุมธานี มอบเงินจำนวน 65,800 บาท สนับสนุนการจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้เป็นรางวัลในการออกรางวัลกาชาด ดังกล่าว โดยมี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี และ
นางกุลทรัพย์ ฯ พร้อมคณะเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว