หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

0
18

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 17/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ