นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ออกโรงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์มาร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนไวรัส โควิด-19

0
12

รักชีวิต รักครอบครัวปลอดภัยจากโควิค19
ทุกคนร่วมใจ “ฉีดวัคซีน” วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ออกโรงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์มาร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนไวรัส โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนในครอบครัว
เรามาฟังเสียง …. นายปรีชาเดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์