กองพลทหารราบที่ 9 นำพืชสวนจากชาวบ้านบริจาคให้ช้างตามปางช้างต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

0
11

กองพลทหารราบที่ 9 นำพืชสวนจากชาวบ้านบริจาคให้ช้างตามปางช้างต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ตามนโยบาย พล.อ.ณรงค์พันธุ์ จิตรแก้วแท้ ผู้บัญหาทหารบก และ พล.ท.เจริญชัยหินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ให้เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบไปในหลายส่วน ซึ่งไม่เฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น สัตว์อื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะช้างตามปางช้างต่างๆ ซึ่งต้องการอาหารเป็นจำนวนมาก จากเมื่อก่อนจะมีนักท่องเที่ยว มาเที่ยว และให้อาหารช้าง และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวชมช้างไทย ซึ่งในอดีตช้างเป็นช้างคู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ในการทำศึกปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินไทย ให้เป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้ ในอดีตเคยนำรูปเคยนำรูปช้างเผือกมาเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติไทยเราจึงให้ความสำคัญของช้างมาจนถึงวันนี้
และในวันนี้ พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ได้สั่งการให้ พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 โดย กองพันทหารราบที่ 1 พ.อ.นพโรจน์ ชัยอัมราพัฒน์ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 นำกำลังพล ชุดจิตอาสา ร่วมกับจิตอาสาประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ซื้อพืชสวนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้ราคาพืชสวนตกต่ำ นำมา บริจาคให้กับปางช้างต่างๆ ในเขตอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ดังนั้นจึงอยากให้คนไทยทุกคน ร่วมใจกันหันหน้าเข้ามาพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อที่จะได้ฝ่าวิฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน
เกษร เสมจันทร์ รายงาน